Profil

Logo

Maskot

Logo- og maskotdesign av Silje Eikrem Færøy

Filer for skjerm

Filer for trykk

Fargar

SVART

#000000

KVIT

#FFFFFF

METALLISK GULL

#D4AF37

Font

EXO 2 700 (BOLD)